Kontakt :: Obchodní podmínky :: Stránky řádu

Obchodní podmínky


1. Všeobecná ustanovení

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.eshopradu.cz. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

2. Objednání zboží

Nabízíme Vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým zákazníkům a odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3. Storno objednávky

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením, po závazném potvrzení jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání, v případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.
Prodávající má právo stornovat objednávku bez udání důvodu, převážný důvod je, že zboží se již nevyrábí nebo se výrazným způsobem změnila cena od dodavatele zboží. V případě stornování od prodávajícího, bude prodávající bez jakýchkoliv průtahů kontaktovat kupujícího a navrhne nejlepší schůdné řešení problému s objednávkou, v případě již uhrazené zálohy na zboží nebo celé úhrady zboží bude tato částka neprodleně kupujícímu vrácena.

4. Dodací lhůta a doprava

Zboží je v ČR - dodací doba 1-3 pracovní dny.
Zboží je na skladě u výrobce ve státech EU - dodací doba 1-6 týdnů.
Zboží není vyrobeno nebo se právě vyrábí, bude stanovena předběžná dodací doba, která bude sdělena kupujícímu individuálně. (Z důvodu vytíženosti výrobců a dopravců si prodávající vyhrazuje právo na změnu termínu dodání.)

Informace o ceně je v sekci "Jak nakupovat". Cena je regulována podle celkové částky vašeho nákupu. Podrobné informace dle ceníku PPL a České pošty.

5. Reklamace a záruka

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:
1) informujte nás o reklamaci písemně mebo na email eshop@eshopradu.cz
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace a Vaší adresu
4) přiložte doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

6. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího z důvodu špatně uvedeného popisu zboží nebo špatného obrázku není možné, závazný je vždy název zboží, které zákazník objednal a potvrdil. Vyhrazujeme si možnost tiskové chyby na našich stránkách.
Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000.

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, toto právo je podmíněno nákupem přes internet jako fyzická osoba. Při odstoupení od kupní smlouvy se vrací celá cena za zboží bez poštovného nebo dopravného, náklady na vrácení zboží platí kupující. Při odstoupení od kupní smlouvy nás prosím kontaktujte písemně nebo na email eshop@eshopradu.cz, uveďte číslo faktury od dodaného zboží, datum nákupu zboží. Kupující zašle zboží prodávajícímu na své náklady a peníze za zboží mu prodávající vrátí zpět na bankovní účet kupujícího.

7. Platnost obchodních podmínek

Stávající obchodní podmínky jsou platné do té doby, než vydají v platnost obchodní podmínky nové či změněné.Pokračovat v nákupu